اینترنت را چه کسی اختراع کرد؟

اینترنت را چه کسی اختراع کرد؟ اینترنت یکی از بزرگترین اختراعات بشر است. امروزه ما بسیاری از کارهایمان را با اینترنت انجام می دهیم: بانکداری، خرید، تحصیل، تماشا کردن ویدیو، ایجاد ارتباط و … . خوب این چیز بدردبخور و خوب را چه کسی اختراع کرد؟ در واقع جواب این سوال نام شخص خاصی نیست. …

آیا می توان اینترنت را خاموش کرد؟

آیا می توان اینترنت را خاموش کرد؟ مسلما پاسخ این سوال خیر است. اکثر زیرساخت های اینترنتی مثل سرورها، کابل کشی، ماهواره ها و اپراتورهای اینترنت در تحت سلطه بخش های خصوصی است. شاید دولت ها بتوانند اپراتورها را در ارائه خدمات منع کنند ولی مردم می توانند از طریق اتصالات ماهواره ای، اطلاعات مورد …

کنترل اینترنت بدست کیست

کنترل اینترنت به دست کیست؟ رسما گفته می شود که اینترنت در کنترل هیچ کس نیست ولی این پاسخ تا حدودی صحت دارد. اگر تمام ملت ها به تساوی آنلاین باشند، ایالت متحده در این تساوی از بقیه پیشی گرفته است. این امر موضوع ساده ای نیست که بتوان آن را به سادگی توضیح داد. …

طراحی و سئو توسط علیرضا فلاحیان